Hàng không

1. Vận chuyển hàng biển:

VNEX nhận vận chuyển hàng biển từ Đài Loan về Việt Nam với cước phí tính Theo Kích the thước thùng tiêu chuẩn của VNEX. (Xem thêm hình dưới). Khách hàng Có thể đóng nhiều loại Mặt hàng Trong cùng một thùng hàng.
Thời Gian vận DAO động từ 4-8 tuần chuyển kể từ ngày gửi hàng. 
Ngoài RA, để phục vụ sự khách hàng tiện lợi CHO, từ tháng 5/2020, VNEX đã dịch vụ Giao mắt RA CHO / Thu thùng tận nơi.
2.: không chuyển hàng Vận chuyển hàng không về từ Đài Loan Việt Nam Việt nhanh với sự ưu chóng và tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng kết nối với người Nhà, the TRAO gửi hàng về The Hóa Việt Nam Trong thời khoảng Gian ngắn.

  


với hình thức chuyển hàng không, thời gian nhận hàng thông thường là từ 5-7 ngày làm việc (Hà Nội-CM CM-Hà Nội-CM-10 (Hà Nội-CM) 10 7 ng ỹh từ 5-7